8. – 10. trinn og videregående: Flukt og redning

 • Hvordan klarte mange jøder å flykte?_DSC9002
 • Hvorfor flyktet ikke flere?
 • Hva var Carl Fredriksens transport?

I dag er Norge et mottaksland for flyktninger, men for 70 år siden var situasjonen en annen. Nazistenes maktovertakelse i 1940 førte til at mange måtte flykte fra landet. Jødene i Norge ble utsatt for særlig trakassering og systematisk forfølgelse. 1100 jøder lyktes i å flykte til Sverige.

Undervisningsopplegget «Flukt og redning» forteller den dramatiske historien til flyktningene og hjelperne som organiserte det hele. Filmer hvor overlevende forteller om arrestasjoner og flukt gir et direkte og nært møte med historien. Det trekkes også paralleller til nåtidens flyktningsituasjon, hvor 43 millioner mennesker har vært tvunget til å forlate sine hjem på grunn av krig, naturkatastrofer og forfølgelser.

Undervisningsopplegget vil være med å skape kunnskap og refleksjon om minoritetserfaring og vårt samfunn – i fortid og nåtid.

_DSC8956

 

Undervisningsopplegget vil dekke disse kompetansemålene:

Trinn: Ungdomsskole

Fag: Historie

 • finne eksempler på hendelser som har bidratt til å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde forløpt annerledes
 • formulere spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt århundre, utforme årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene

Fag: Samfunnsfag

 • forklare hva holdninger og fordommer er og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn

Trinn: Videregående

Fag: Historie

 • gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn.
 • gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden
 • gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer

Fag: Samfunnskunnskap

 • beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfunn
 • forklare hvorfor fordommer oppstår og diskutere hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides
 • gi eksempler på hvordan religion og etnisk variasjon påvirker samfunn og kultur

 

 


 

1. – 4. trinn: Shabbat Shalom!

1. - 4. trinn: Shabbat Shalom!
Hva er Shabbat? Hvordan ser et shabbatsbord ut? Hvorfor tenner man to…

5. – 7. trinn: Finn chai-ene – skattejakt i Jødisk Museum!

5. - 7. trinn: Finn chai-ene – skattejakt i Jødisk Museum!
Hvorfor bygger jødene løvhytter under høytiden Sukkot? Hva innebærer det at noe…

8. – 10. trinn og videregående: Flukt og redning

8. - 10. trinn og videregående: Flukt og redning
Hvordan klarte mange jøder å flykte? Hvorfor flyktet ikke flere? Hva var…

8. – 10. trinn og videregående

8. - 10. trinn og videregående
Hva skjedde i Norge? Norsk-jødisk historie og Holocaust Når kom de første…

Museet besøker din skole

Museet besøker din skole
For skoler i Oslo- og Akershusregionen tilbyr vi også skolebesøk, dersom det…

Undervisningsfilmer

Undervisningsfilmer
I samarbeid med Jødisk museum Trondheim har vi laget åtte undervisningsfilmer som…

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at…