8. – 10. trinn og videregående

Hva skjedde i Norge? Norsk-jødisk historie og Holocaust

_DSC8687

 • Når kom de første jødene til Norge?
 • Hva skjedde i Norge under andre verdenskrig?
 • Hvordan var situasjonen for jødene i perioden 1940-42?

Sammenlignet med andre europeiske land er jødenes historie i Norge kort. Jødene fikk ikke bosette seg i landet før 1851.

Rundt århundreskiftet vokste det frem et rikt jødiske menighets- og foreningsliv, og jøder deltok aktivt i idrett, kulturliv og samfunnsdebatt. Integreringen i det nye landet var kommet langt da katastrofen inntraff i 1940.

Den tyske okkupasjonen av Norge førte  umiddelbart til en rekke diskriminerende anti-jødiske tiltak, og senere til deportasjon og tilintetgjørelse av over en tredjedel av den norsk-jødiske befolkningen.

_DSC8746

Undervisningsopplegget «Hva skjedde i Norge? Norsk-jødisk historie og Holocaust» vil gi en innføring i jødenes historie sett fra et jødisk perspektiv. Gjennom intervjuer. bilde- og gjenstandsmateriale vil skjebnene til enkeltpersoner og familier stå i fokus.

 

 

 

Undervisningsopplegget vil dekke disse kompetansemålene:

Trinn: Ungdomsskole
Fag: Historie

 • finne eksempler på hendelser som har bidratt til å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde forløpt annerledes
 • formulere spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt århundre, utforme årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene

Fag: Samfunnsfag

 • forklare hva holdninger og fordommer er og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn

Trinn: Videregående

Fag: Historie

 • gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
 • gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringer av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden
 • gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvensene av deres møte med andre kulturer

Fag: Samfunnskunnskap

 • beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfunn
 • forklare hvorfor fordommer oppstår og diskutere hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides
 • gi eksempler på hvordan religion og etnisk variasjon påvirker samfunn og kultur

 

1. – 4. trinn: Shabbat Shalom!

1. - 4. trinn: Shabbat Shalom!
Hva er Shabbat? Hvordan ser et shabbatsbord ut? Hvorfor tenner man to…

5. – 7. trinn: Finn chai-ene – skattejakt i Jødisk Museum!

5. - 7. trinn: Finn chai-ene – skattejakt i Jødisk Museum!
Hvorfor bygger jødene løvhytter under høytiden Sukkot? Hva innebærer det at noe…

8. – 10. trinn og videregående: Flukt og redning

8. - 10. trinn og videregående: Flukt og redning
Hvordan klarte mange jøder å flykte? Hvorfor flyktet ikke flere? Hva var…

8. – 10. trinn og videregående

8. - 10. trinn og videregående
Hva skjedde i Norge? Norsk-jødisk historie og Holocaust Når kom de første…

Museet besøker din skole

Museet besøker din skole
For skoler i Oslo- og Akershusregionen tilbyr vi også skolebesøk, dersom det…

Undervisningsfilmer

Undervisningsfilmer
I samarbeid med Jødisk museum Trondheim har vi laget åtte undervisningsfilmer som…

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at…