1. – 4. trinn: Shabbat Shalom!

  • Hva er Shabbat?
  • Hvordan ser et shabbatsbord ut?
  • Hvorfor tenner man to lys?

For jødiske familier markerer shabbat slutten på en lang uke, med en dag hvor hvile, hygge, samvær og god mat er i fokus. Gjennom flere tusen år har shabbat innledet helgen i jødiske hjem og på denne måten vært med på å opprettholde jødisk identitet.

Shabbat følges av spesielle ritualer, aktiviteter, men også forbud mot enkelte gjøremål. Hva skjer i et jødisk hjem på shabbaten? Hvordan skiller dette seg fra en helgedag i et ikke-jødisk hjem? Finnes det også likheter? Og har feiringen forandret seg fra da bestemor var liten til i dag?

Shabbat shalom er et morsomt og lærerikt undervisningsopplegg som gjennom å ta utgangspunkt i barnas egne begreper om helg og de forventninger som knyttes til denne, kaster lys over den jødiske helligdagen. Målsetningen er å gi innsikt i et viktig aspekt ved jødisk familieliv og vise hvordan tradisjoner og ritualer er tilpasset moderne virkelighet.

Aktivisering av flest mulig sanser er viktig for både opplevelse og for læring. Derfor tas syn, hørsel, smak og luktesans i bruk gjennom en aktivitetsfylt time for å gi elevene en innføring i viktige elementer i shabbatsfeiringen.

Gjennom aktivitet og gjennom å ta utgangspunkt i elevenes egne kunnskaper blir elevene kjent med jødiske symboler og tradisjoner. Berøringsskjermer, gjenstander, leker og musikk gjør Shabbat Shalom til et spennende og stimulerende tilbud – en god introduksjon til jødisk kultur og religion.

Undervisningsopplegget vil dekke disse kompetansemålene for 1.-4. trinn:

  • samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider.
  • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen.

1. – 4. trinn: Shabbat Shalom!

1. - 4. trinn: Shabbat Shalom!
Hva er Shabbat? Hvordan ser et shabbatsbord ut? Hvorfor tenner man to…

5. – 7. trinn: Finn chai-ene – skattejakt i Jødisk Museum!

5. - 7. trinn: Finn chai-ene – skattejakt i Jødisk Museum!
Hvorfor bygger jødene løvhytter under høytiden Sukkot? Hva innebærer det at noe…

8. – 10. trinn og videregående: Flukt og redning

8. -  10. trinn og videregående:  Flukt og redning
Hvordan klarte mange jøder å flykte? Hvorfor flyktet ikke flere? Hva var…

8. – 10. trinn og videregående

8. - 10. trinn og videregående
Hva skjedde i Norge? Norsk-jødisk historie og Holocaust Når kom de første…

Museet besøker din skole

Museet besøker din skole
For skoler i Oslo- og Akershusregionen tilbyr vi også skolebesøk, dersom det…

Undervisningsfilmer

Undervisningsfilmer
I samarbeid med Jødisk museum Trondheim har vi laget åtte undervisningsfilmer som…

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at…