Shabbatsbord. Foto: Thomas Brun

1. – 4. trinn: Shabbat Shalom!

  • Hva er Shabbat?
  • Hvordan ser et shabbatsbord ut?
  • Hvorfor tenner man to lys?

For jødiske familier markerer shabbat slutten på en lang uke, med en dag hvor hvile, hygge, samvær og god mat er i fokus. Gjennom flere tusen år har shabbat innledet helgen i jødiske hjem og på denne måten vært med på å opprettholde jødisk identitet.

Shabbat følges av spesielle ritualer, aktiviteter, men også forbud mot enkelte gjøremål. Hva skjer i et jødisk hjem på shabbaten? Hvordan skiller dette seg fra en helgedag i et ikke-jødisk hjem? Finnes det også likheter? Og har feiringen forandret seg fra da bestemor var liten til i dag?

Shabbat shalom er et morsomt og lærerikt undervisningsopplegg som gjennom å ta utgangspunkt i barnas egne begreper om helg og de forventninger som knyttes til denne, kaster lys over den jødiske helligdagen. Målsetningen er å gi innsikt i et viktig aspekt ved jødisk familieliv og vise hvordan tradisjoner og ritualer er tilpasset moderne virkelighet.

Aktivisering av flest mulig sanser er viktig for både opplevelse og for læring. Derfor tas syn, hørsel, smak og luktesans i bruk gjennom en aktivitetsfylt time for å gi elevene en innføring i viktige elementer i shabbatsfeiringen.

Gjennom aktivitet og gjennom å ta utgangspunkt i elevenes egne kunnskaper blir elevene kjent med jødiske symboler og tradisjoner. Berøringsskjermer, gjenstander, leker og musikk gjør Shabbat Shalom til et spennende og stimulerende tilbud – en god introduksjon til jødisk kultur og religion.

Undervisningsopplegget vil dekke disse kompetansemålene for 1.-4. trinn:

  • samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider.
  • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen.

Undervisningsfilmer Undervisningsfilmer

I samarbeid med Jødisk museum Trondheim har vi laget åtte undervisningsfilmer som…