Søndagsforedrag: "Tingenes tale"

STED

Jødisk Museum Oslo, Calmeyers gate 15b

TID

26. april 2015, kl. 14.00

BILLETTER

50,-

PÅMELDING

Tlf: 22 20 84 00 / post@jodiskmuseumoslo.no

Søndagsforedrag: «Tingenes tale»

«Tingenes tale»
Om gjenstandssamlingen ved Jødisk Museum i Oslo

Formålet med samlingsarbeidet ved JMO er å samle og bevare gjenstander og minner som kan belyse jødenes historie i Norge. Å samle er å holde historien levende. Historier om enkeltmennesker og skjebner som ellers ville vært glemt. Gjennom tre korte foredrag ønsker JMO denne søndagen både å gi et innblikk i museets samlinger og samlingsbestand, så vel som å vektlegge tingenes biografi.

Hvilke historier ligger gjemt i en bønnebok fra 1938? Hva forteller egentlig et fotoalbum om menneskene i den? Hvordan gikk det med skuespilleren som i 1939 ga ut en selvbiografisk roman, og hvor ble det av familien som i 1907 deponerte et sølvfat til en forretning i Stockholmsgata 17 i Kristiania?

Foredragsholdere:

Michael Gritzman, styremedlem i Det Mosaiske Trossamfund
Dag Kopperud, samlingsforvalter ved Jødisk Museum i Oslo
Mats Tangestuen, faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo.

Har skjedd: