Antisemittismen i Norge 1900-45

STED

Jødisk Museum i Oslo

TID

24. nov. 2016, kl. 18.00

Antisemittismen i Norge 1900-45

Høstens virusnedslag gjør at Torill Torp-Holtes foredrag om Elie Wiesel utsettes til på nyåret.
Kveldens program vil i stedet bestå av følgende:
Musikalsk: Morten Michelsens trio
Kjetil Simonsen, historiker Phd. og rådgiver ved museet holder foredraget:
ANTISEMITTISME I NORGE 1900-1945.
Foredraget vil tematisere antisemittismen i Norge i perioden mellom ca. 1900 og 1945.
Hvilke utbredelse hadde den norske antisemittismen i denne perioden? Hvor og hvordan
kom den til uttrykk?
Arrangementet er gratis, og starter 18.00
Kaffe og leskedrikk serveres.

Har skjedd: