Oslo under krigen

STED

Jødisk Museum i Oslo

TID

22. sep. 2016, kl. 18.00

PÅMELDING

liv@jodiskmuseumoslo.no

Oslo under krigen

Foredrag ved Øyvind Reisegg, forfatter av boken Oslo under krigen.

Har skjedd: