Om venneforeningen

Venneforeningen for Jødisk Museum i Oslo er opprettet med det formål aktivt å støtte og skape interesse for museets virksomhet, utstillinger, gjenstandssamling, kulturarrangementer og informasjonsvirksomhet.

Foreningen arbeider for å skaffe medlemmer og midler for å støtte Jødisk Museum i Oslo økonomisk og yte praktisk bistand i gjennomføringen av museets ulike arrangementer.

Venneforeningen ble stiftet høsten 2005 og har i dag nærmere 600 medlemmer.

Foreningen er en selvstendig økonomisk enhet som disponerer egne midler i samsvar med sine vedtekter og har siden etableringen gitt museet økonomiske bidrag og gaver for betydelige beløp. Gaver inkluderer blant annet smijernsporten og restaurering av torah-skapet.

Venneforeningen utgir et nyhetsbrev to ganger i året, der medlemmene får informasjon om museets aktiviteter og arrangementer. I 2010 ble Jødisk Filmklubb etablert som Venneforeningens eget kulturtilbud. Filmklubben har som formål å vise filmer relatert til den jødiske verden.

Årsmøtet er Venneforeningens høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett.

Venneforeningen

Venneforeningen
Jødisk Museum i Oslo har en aktiv og engasjert venneforening. Venneforeningen støtter…

Bli venn av museet

Bli venn av museet
Vi inviterer deg til å bli medlem av Venneforeningen for Jødisk Museum…