museet_3-770x305

Om venneforeningen

Venneforeningen for Jødisk Museum i Oslo er opprettet med det formål aktivt å støtte og skape interesse for museets virksomhet, utstillinger, gjenstandssamling, kulturarrangementer og informasjonsvirksomhet.

Foreningen arbeider for å skaffe medlemmer og midler for å støtte Jødisk Museum i Oslo økonomisk og yte praktisk bistand i gjennomføringen av museets ulike arrangementer.

Venneforeningen ble stiftet høsten 2005 og har i dag nærmere 600 medlemmer.

Foreningen er en selvstendig økonomisk enhet som disponerer egne midler i samsvar med sine vedtekter og har siden etableringen gitt museet økonomiske bidrag og gaver for betydelige beløp. Gaver inkluderer blant annet smijernsporten og restaurering av torah-skapet.

Venneforeningen utgir et nyhetsbrev to ganger i året, der medlemmene får informasjon om museets aktiviteter og arrangementer. I 2010 ble Jødisk Filmklubb etablert som Venneforeningens eget kulturtilbud. Filmklubben har som formål å vise filmer relatert til den jødiske verden.

Årsmøtet er Venneforeningens høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett.

Arkiv