Arkiv og magasin

I motsetning til de fleste andre jødiske museer i Europa, har Jødisk Museum i Oslo ingen stor samling av Judaica, det vil si jødiske seremonielle objekter. Årsaken til dette er hovedsakelig (det faktum) at de fleste jødene som emigrerte til Norge i årene mellom 1880 og 1920 kom fra fattige områder i Øst-Europa. De var rike på pågangsmot, ikke på materielle ting. Mange kulturhistoriske gjenstander gikk også tapt under krigen, det vil si ble enten konfiskert eller stjålet av nazi-kollaboratører i privat og offentlig regi.

Derfor er det også at dokumenter og dokumentasjonsmateriale – ved siden av det fotografiske materialet – utgjør hovedbestanddelen av gjenstandssamlingen ved JMO. Herunder brev- og korrespondanse, identifikasjonskort, diplomer, bøker, hefter osv. Materialet er enten gitt i gave til museet eler samlet inn av museets ansatte. Per september 2016 er nærmere 2228 objekter – fordelt på om lag 780 enheter eller museumsnummer – dokumentert, registrert og magasinert.

Mye av dette materialet er – i potensielle giveres øyne – kanskje ikke musealt. For oss kan imidlertid et brev, en dagbokinnføring eller et fotografi fremstå som like betydningsfullt som en hanukka-lysestake eller et kiddush-beger, all den tid det bringer frem nye aspekter og sider ved den norsk-jødiske historien og menneskene i den

Jødisk Museum i Oslo oppbevarer også Det Mosaiske Trossamfunds korrespondansearkiv, samt privatarkiver etter en rekke jødiske organisasjoner og privatpersoner. Deler av materialet er ordnet og katalogisert.

Medarbeidere og styret

Medarbeidere og styret
Utstillings- og prosjektansvarlig, konst. daglig leder: Torill Torp-Holte E-post: torill(at)jodiskmuseumoslo.no Tlf: 906…

Arkiv og magasin

Arkiv og magasin
I motsetning til de fleste andre jødiske museer i Europa, har Jødisk…

Museets historie

Museets historie
Fra januar 2005 har Jødisk Museum i Oslo leiet store deler av…