torahskap_stor

Museets historie

Fra januar 2005 har Jødisk Museum i Oslo leiet store deler av 1. etasje i den gamle synagogen. Det har vært viktig for museet å bevare spor fra den gamle synagogen som var så sentral i jødisk liv i førkrigstidens Oslo.

Synagogebygget som kulturminne
Da JMO startet restaureringsarbeidet vinteren 2005 var bygget nedslitt og forfallent etter tiår med manglende vedlikehold. Under flere lag med maling har vi imidlertid funnet vakre dekorasjoner fra da synagogen var aktiv.

Ved hjelp av blant annet Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har all original dekor blitt avdekket der vi har funnet rester av den, men det er gode muligheter for at vi kan finne skjulte dekorasjoner i det som nå er byggets andre etasje. Denne delen av den gamle synagogen har museet ikke tilgang til på nåværende tidspunkt. Omfattende fargeprøver av bygningens eksteriør er sikret for å muliggjøre tilbakeføring til det opprinnelige uttrykk så snart museets økonomi tillater det.

Vi har fått god støtte fra antikvariske myndigheter til avdekkingsarbeidet. Vi har også lagt ned mye arbeid i å oppspore deler av det originale inventaret. Blant annet har vi oppsporet store deler av torahskapet, benkevanger, lysekroner og elektriske lysestaker, samt deler av rekkverket på damegalleriet og religiøse skrifter som rabbineren og kantoren benyttet.

Fortsatt mangler likevel mye. Viktigst er kanskje at vi ennå ikke har funnet fotografier av synagogebyggets eksteriør og interiør fra den tid synagogen fortsatt sto i sin fulle prakt og kunne samle flere hundre mennesker på Shabbat og andre store høytidsdager.

Les mer om bygningens historie her

Mats Tangestuen

 

 

 

Medarbeidere og styret Medarbeidere og styret

Direktør: Sidsel Levin E-post: sidsel.levin(at)jodiskmuseumoslo.no Tlf: 404 33 031 Faglig leder: Mats Tangestuen  E-post:…

Arkiv og magasin Arkiv og magasin

Museets samlinger består av dokumentasjons, foto- og gjenstandsmateriale som enten er gitt…