museet_4

Museets formål

Jødisk Museum i Oslo skal samle, bevare, forske på og formidle pålitelig kunnskap om jødisk innvandring, liv og integrering i det norske samfunnet. Museets samlinger er grunnmuren i kunnskapsinstitusjonen.

JMO skal være et åpent og levende museum og kultursenter, synlig i norsk kulturliv og politikk gjennom publikasjoner, foredrag, konserter, skiftende utstillinger og annen utadrettet kulturvirksomhet. Temaer som skal behandles skal være jødisk kultur, tradisjon, historie og jødedom.

Medarbeidere og styret Medarbeidere og styret

Direktør: Anne Esther Boukris E-post: anne(at)jodiskmuseumoslo.no Tlf: 404 33 031 Faglig leder: …

Arkiv og magasin Arkiv og magasin

I motsetning til de fleste andre jødiske museer i Europa, har Jødisk…