Museets formål

Jødisk Museum i Oslo skal samle, bevare, forske på og formidle pålitelig kunnskap om jødisk innvandring, liv og integrering i det norske samfunnet. Museets samlinger er grunnmuren i kunnskapsinstitusjonen.

JMO skal være et åpent og levende museum og kultursenter, synlig i norsk kulturliv og politikk gjennom publikasjoner, foredrag, konserter, skiftende utstillinger og annen utadrettet kulturvirksomhet. Temaer som skal behandles skal være jødisk kultur, tradisjon, historie og jødedom.

Medarbeidere og styret

Medarbeidere og styret
Utstillings- og prosjektansvarlig, konst. daglig leder: Torill Torp-Holte E-post: torill(at)jodiskmuseumoslo.no Tlf: 906…

Arkiv og magasin

Arkiv og magasin
I motsetning til de fleste andre jødiske museer i Europa, har Jødisk…

Museets historie

Museets historie
Fra januar 2005 har Jødisk Museum i Oslo leiet store deler av…