Markering av 26. november

STED

Jødisk Museum i Oslo

TID

26. nov. 2015, kl. 18:00

BILLETTER

50 kr

PÅMELDING

22 20 84 00 / post@jodiskmuseumoslo.no

Markering av 26. november

Å komme hjem til freden?
Foredrag ved Berit Reisel

I år er det 70 år siden frigjøringen av Norge. Jødene som hadde klart å flykte til Sverige vendte tilbake sommeren 1945. Sammen med de få overlevende fra leirene kom de hjem til et land som var i gledesrus.

Berit Reisel vil rette søkelyset mot situasjonen den jødiske minoriteten befant seg i våren 1945. Mange nordmenn hadde opplevd tap i løpet av krigen, men i det lille jødiske samfunnet var alle hardt rammet. Hva innebar freden for dem? Hva ventet dem her hjemme? I jøders boliger bodde ofte fremmede mennesker, og storparten av deres eiendeler var tapt eller solgt. Det var vanskelig å finne både arbeid og bolig. Mange familieforsørgere var drept.

Rudy Claes vil lese opp en tekst skrevet av hennes tante Sonja Claes i 1942.
26. november er datoen for den største deportasjonen av jøder fra Norge. Hvert år har Jødisk Museum i Oslo et arrangement for å minnes denne delen av norsk historie.

Berit Reisel er utdannet klinisk psykolog. På slutten av 90-tallet hadde hun og Bjarte Bruland en avgjørende rolle for utfallet av det statlige restitusjonsoppgjøret til de norske jødene. Dette førte blant annet til at det ble bevilget midler til opprettelsen av HL-senteret, der Reisel også har sittet som styreleder.

Berit Reisel, Anne Cath Fisher, Cathrine Scherman, Daniel Folgerød

Smertens vitnesbyrd – Elie Wiesel – 20 spørsmål

Smertens vitnesbyrd – Elie Wiesel – 20 spørsmål
Litteraturviter Torill Torp-Holte ser på det særegne ved Elie Wiesels vitnesbyrdtekster i…

Filmvisning: «Roads»

Filmvisning: "Roads"
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – ASF – er en tysk frivillighetstjeneste som hvert…

Monica Csango om «Fortielser»

Monica Csango om "Fortielser"
Filmskaper og forfatter Monica Csango forteller fra sin nylig utkomne bok, Fortielser.…

Foredrag: Making Adonai One’s Personal God

Foredrag: Making Adonai One's Personal God
Professor Diana Edelmann har forsket på hvordan Adonai i tidlig jødedom ble…

Har skjedd: