Kvinner i jiddish kultur

Sommerutstillingen «Kvinner i jiddish kultur» vises i Jødisk Museum i Oslo i perioden 14. juni-23. august 2015. Utstillingen gir innblikk i den østeuropeiske jødiske kulturen som de fleste norske jøder har sitt opphav i, og viser hvordan kvinner deltok i og bidro til å forme denne kulturen både religiøst og sekulært. Jiddish språk og kultur hadde en mye lavere status enn hebraisk, men paradoksalt nok var det nettopp dette som gjorde det mulig for kvinner å spille viktige roller.

Utstillingen tar for seg en rekke viktige kvinnelige forfattere som skrev på jiddish, fra Rivka Tiktiner som skrev salmer og moraltekster på 1500-tallet til de modernistiske 1900-tallspoetene Celia Dropkin og Kadya Molodovsky.

I Norge har Eva Scheer kanskje vært den viktigste formidleren av den jiddishe kulturarven, takket være hennes utgivelser av fortellinger fra shtetlene i Øst-Europa. Derfor er en egen del av utstillingen dedikert til Scheers liv, karriere og litterære utgivelser.

«Kvinner i jiddish kultur» er en del av det treårige EØS-samarbeidet «Yidish far ale» med Bente Kahan-stiftelsen i Polen. Prosjektet er støttet av byen Wroclaw, polske fond og EØS-midler fra Island, Liechtenstein og Norge.

Oppdatert logoremse