Judeo-arabisk, jødisk-amerikansk og jødisk-svensk?

STED

Jødisk Museum i Oslo, Calmeyers gate 15b

TID

4. sep. 2016, kl. 17.30

BILLETTER

50,- (dagsbillett 100,-)

PÅMELDING

22 20 84 00 / post@jodiskmuseumoslo.no

Judeo-arabisk, jødisk-amerikansk og jødisk-svensk?

Temaet for årets Europeisk jødiske kulturdag er jødiske språk, og også i dagens siste arrangement får vi nye og fascinerende innblikk i temaet.

Etter Dr. Benors innføring i verdens jødiske språk, som jiddisk og ladino, blir det en spennende panelsamtale om tre langt mindre kjente jødiske språk.

Sarah Bunin Benor (Hebrew Union College) har skrevet mye om “jødisk amerikansk”, Patric Joshua Lebenswerd fra Stockholms Universitet fokuserer på “jødisk svensk” og Olav Gjertsen Ørum forsker på judeo-arabisk ved Universitetet i Oslo. Sammen vil de tre diskutere fellestrekk og ulikheter mellom de ulike språkene og hvilken funksjon de har hatt tidligere og i dag.

Har skjedd: