Jødiske spor i jazzhistorien

STED

Jødisk Museum i Oslo, Calmeyers gate 15b, 0183 Oslo

TID

11. feb. 2015, kl. 18.00

BILLETTER

50,-

PÅMELDING

Tlf: 22 20 84 00/ Epost: post@jodiskmuseumoslo.no

Jødiske spor i jazzhistorien

Foredrag ved Per A. Christiansen

Jazzens fremvekst i USA fant sted samtidig med den jødiske masseinnvandringen fra Øst-Europa. Jødiske musikere kom derfor til å spille en viktig rolle både når det gjaldt utviklingen og utbredelsen av denne nye musikkformen. Og de sto i første rekke i kampen for farvede jazzmusikeres rettigheter. Foredraget akkompagneres av en rekke musikk-eksempler fra jazzhistorien.

Per A. Christiansen var i nærmere 40 år utenriksjournalist i Aftenposten, blant annet som korrespondent i New York, Washington, Hong Kong og to ganger i Midtøsten. Etter at han ble pensjonist for fem år siden, har han gjenopplivet sin interesse for jazz, og spesielt tatt for seg jazzens rolle i amerikansk kulturliv.

Per A. Christensen

Har skjedd: