"Jødedom og kristendom: Hva forener og skiller"

STED

Jødisk Museum i Oslo

TID

15. okt. 2013, kl. 19.00

«Jødedom og kristendom: Hva forener og skiller»

Foredrag ved Herman Kahan.

Arrangert av venneforeningene til HL-senteret og Jødisk Museum i Oslo.

Chanuka-fest i museet

Chanuka-fest i museet
Jødisk museum i Oslo og museets Venneforening inviterer til før-chanuka-fest! Fra scenen:…

Har skjedd: