Jiddisk språk-workshop for viderekomne

STED

Jødisk Museum i Oslo

TID

9. okt. 2016, kl. 13.00

BILLETTER

100,-

PÅMELDING

liv@jodiskmuseumoslo.no

Jiddisk språk-workshop for viderekomne

Dr. Jan Schwarz leder en workshop for de som allerede kan litt jiddisk.
Deltakerne vil lese og diskutere utvalgte fortellinger av Isaac Bashevis Singer på jiddisk og norsk.

Har skjedd: