Jiddish kultur etter Holocaust

STED

Jødisk Museum i Oslo

TID

11. nov. 2015, kl. 18:00

BILLETTER

50 kr

PÅMELDING

post@jodiskmuseumoslo.no / 22 20 84 00

Jiddish kultur etter Holocaust

OVERLEVELSE OG EKSIL
Foredrag ved Dr. Jan Schwarz

Dr. Jan Schwarz ga i mai i år ut boken «Survivors and Exiles. Yiddish Culture after the Holocaust». I boken utfordrer Jan Schwarz den allmenne oppfatningen om at jiddish kultur ble fullstendig utradert med Holocaust.

Ifølge hans forskning, besto jiddish kultur også etter krigen.
«Det var en kultur som prøvde å holde i live minnene om en sivilisasjon i Europa som ikke lenger eksisterte»

I dag ser vi en ny generasjon som igjen løfter frem det jiddishe språket!

Jan Schwarz er internasjonalt kjent for sin forskning på jiddish litteratur. Schwarz har undervist ved universiteter i USA og Litauen og er nå førsteamanuensis i jiddish ved Universitetet i Lund. Han har utgitt og vært redaktør for et stort antall bøker og antologier.

jan-schwarzJan Schwarz, opprinnelig fra Danmark, besøkte museet i 2013 og vi har igjen gleden av å invitere til inspirerende foredrag med ham. Arrangementet markerer avslutningen på Norges første Jiddish-kurs, som er avholdt her ved museet.

Har skjedd: