«Heia jødene! – en utstilling om idrettsglede og integrasjon»

Fra 22. mai kan publikum besøke den nye temporærutstillingen «Heia jødene!
En utstilling om idrettsglede og integrasjon». 

Sett fra et jødisk ståsted gir Grunnloven fra 1814, med den opprinnelige passusen i §2, ingen egentlig grunn til å «feire». Til Grunnlovsjubileet 2014 ønsket imidlertid Jødisk Museum i Oslo å bidra med en utstilling som kunne fremstå som et talende, illustrativt motstykke til den harske lovformuleringen som lød: «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.» På en humoristisk måte feirer vi det §2 ville avvise – en jødisk tilstedeværelse i Norge. Denne gang handler det om tilstedeværelsen på det mest alminnelige og «norske» vis – i friluftslivet og i idretten.

Utstillingen «Heia jødene!» viser hvordan de jødiske immigrantene som slo seg ned i Norge tok til seg norsk natur og norske friluftsvaner, og trekke frem de mange som ble aktive idrettsutøvere. Jødene i Norge, om enn så liten minoritet, kom til å delta i svært mange idrettsgrener, ofte med gode plasseringer. Jødisk idrettsinnsats i Norge er lite kjent, og utstillingen gir et bilde både av de mange «enerne» og av bredden i norske jøders idrettsdeltakelse fra tidlig 1900-tall og frem til i dag.

Invitasjon forside