«Friheten vinnes ikke bare én gang»

«Friheten vinnes ikke bare én gang» er en utstilling som fokuserer på jøders deltakelse i og bidrag til det norske samfunnslivet. To felt der jøder har stått for en betydelig innsats i Norge er kunst- og kulturlivet – og kampen mot okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Gjennom tekst, bilder, gjenstander og filmer gir utstillingen et riss av historiske linjer, samt av mange enkeltmenneskers historier.

Utstillingen stenges 22. oktober, men vil fortsatt være tilgjengelig som nettutstilling.

Det vil også være mulig å låne en noe mindre utgave av utstillingen for museer, bibliotek, kulturhus, o.l.