Wergelands barn i Vilnius

19. september 2012 ble utstillingen Wergeland’s Legacy åpnet på Tolerance Center i Vilnius. Tolerance Center er en avdeling av Vilna Gaon State Jewish Museum. Senteret ligger i en vakkert renovert bygning som før krigen huset jødisk filharmonisk orkester og jødisk teater.

Sidsel Levin åpnet utstillingen med et foredrag om jødisk historie og liv i Norge før og nå, og selvfølgelig litt om Jødisk Museum i Oslo. Utstillingen er kommet i stand gjennom et samarbeid med Jødisk Museum i Vilnius. Vi håper dette er starten på flere gode samarbeidsprosjekter fremover. Den norske ambassaden i Vilnius støttet prosjektet med midler til bl.a. oversettelsen til litauisk. Ambassadør Leif Arne Ulland var selv tilstede ved åpningen, og en norsk sanger, bosatt i Vilnius, sang fire norske sanger.  Direktør Olav Aaraas ved Norsk Folkemuseum var også tilstede. Utstillingen Wergelands barn, eller Wergeland’s Legacysom den altså heter på engelsk, er en vandreutstilling som ble laget i 2001, i forbindelse med markeringen av opphevelsen av passusen i Grunnlovens §2 som forbød jøders adgang til «Kongeriget Norge».

Den ble først vist på Folkemuseet, deretter vandret den i 3 år rundt på landets biblioteker. I 2003 ble en ny og større utgave vist i Scandinavian House i New York, fulgt av et stort seminar. Senere ble en enda mer storslått utgave vist i Diaspora-museet i Tel Aviv, et samarbeide mellom Norsk Folkemuseum og JMO og denne gang med gjenstander fra samlingen til Jødisk Museum i Oslo.
Gjennom JMOs samarbeid med Bente Kahan i Wroclaw, kom Wergeland’s Legacy også dit under gjenåpningen av den vakre og restaurerte White Stork Synagogue.
Og i 2012 – altså til Vilnius. Utstillingen var nydelig satt opp, enkel og ren, med klare bilder og kun med litauisk tekst. Dette bl.a. fordi utstillingen, fra 2013, skal reise rundt til skoler i hele Litauen. Det ligger en spesiell betydning og opplevelse i det, nettopp fordi så mange av de tidlige jødiske innvandrerne til Norge, kom fra de baltiske land og områdene rundt.  I særdeleshet fra de mange jødiske landsbyene, shtetlene,  i Litauen.

Undertegnedes oldeforeldre på morssiden var tobakks-arbeidere i Vilnius og ble hentet hit av fabrikant Langaard, da han bygget opp sin tobakksindustri i Norge i 1880-årene.

Så på en måte kan man si at å bringe de mange menneskene i utstillingen og deres historier til Litauen, var å bringe dem tilbake der de kom fra.
Ekstra morsomt er det at Wergelands barn, i den første norske utgaven, dette året også vandrer rundt til flere steder i Nord Norge.
Les mer om originalutstillingen her.
Skrevet av Sidsel Levin 01.10.2012