JMO-utstilling på Hjemmefrontmuseet

“Freedom is never won once and for all” er tittelen på en temporærutstilling som ble åpnet på Norsk Hjemmefrontmuseum på veterandagen 8. mai, og som vil vises hele sommeren. Utstillingen fokuserer på norske jøders militære innsats i forsvaret av Norge under 2.verdenskrig. De jødiske krigsdeltakerne blir representert gjennom syv personhistorier. Materialet har tidligere blitt brukt i en større utstilling på Jødisk Museum i Oslo, men er nå spesielt tilrettelagt for Hjemmefrontmuseet og et engelskspråklig publikum

Over 150 norske jøder deltok som soldater i kampen mot okkupantene under krigen. Dette tilsvarte nesten 10 prosent av hele den jødiske befolkningen i landet. Norges Hjemmefrontmuseum og Jødisk Museum i Oslo samarbeider om å formidle denne lite kjente delen av jødisk historie i Norge.

For mer informasjon, besøk Hjemmefrontmuseets hjemmeside.

Bildet:

Sigmund Meieran (til høyre) møter broren John Meieran i Oslo i 1945 etter fem års atskillelse. John var kommet hjem som sersjant i politistyrkene. Sigmund hadde deltatt som soldat i Valdres i 1940 (uten tidligere militær trening), og hadde senere kommet seg til Canada og utdannet seg til navigatør. Han ble skutt ned over Nederland på sitt åttende tokt i oktober 1943 og satt 19. måneder i krigsfangenskap. Han flyktet seks ganger, men ble tatt hver gang.

Brødrene mistet begge sine foreldre, to brødre og en liten niese. Alle var drept i Auschwitz. I Sverige hadde John imidlertid fått en liten datter. Sigmund fikk et bilde av den lille niesen Renée på bursdagen sin mens han satt fanget.

Sigmund var fra Ila i Oslo og ble født i 1920. Han døde i februar 2013 i Los Angeles.