Stillingsutlysning: Direktør

Vår direktør går av med pensjon i 2015, og vi søker nå etter ny direktør som har interesse og kompetanse innenfor museumsfeltet, og som kan
videreutvikle JMO som et levende, samtidsrettet og moderne museum.

Arbeidsoppgaver er:

• Faglig og administrativt ansvar og ledelse av JMO

• Fremme forskning og formidling om jødisk innvandring, liv og integrering i det norske samfunnet

• Ressursdisponering og økonomistyring, samt strategisk planarbeid i tett samarbeid med JMOs styre

• Representere JMO utad og videreutvikle samarbeid med relevante aktører i feltet, både nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner som ønskes:

• Utdanning på mastergradsnivå, eller tilsvarende, innen relevante fagområder

• Ledererfaring og dokumenterte resultater

• Relevant erfaring innenfor forskning eller formidlingsarbeid

• Det er ønskelig med museumsfaglig kompetanse

• Beherske et nordisk språk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

• Evne til å motivere medarbeidere, virke samlende og skape gode resultater

• Stort faglig engasjement og gode samarbeidsevner

• Være målrettet og løsningsorientert og være tydelig i sin ledelse

• Gode kommunikasjonsevner

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til Jødisk Museum i Oslo,
Calmeyers gate 15 B, 0183 Oslo

Frist 13. april 2015.