Jødisk Museum skadet i brann

Kvelden mandag 16. desember oppsto en ulmebrann  rundt  museets sikringsskap. Brannen, som var konsentrert om et mindre område, ble slukket i løpet av kort tid.  Ingen personer kom til skade.  Den voldsomme røykutviklingen har imidlertid fått store konsekvenser for museet. Hele museumslokalet er nedsotet og må totalryddes, renses  og restaureres  på nytt. Heldigvis kunne alle museets utstilte gjenstander hentes ut i god stand.

Utstillingene: Det jødiske året – alt til sin tid og  Husk oss til livet – jødiske skjebner 1940-1945 vil begge bli tatt ned og satt opp igjen så raskt som mulig. Skadeomfanget på utstillingskonstruksjonene vurderes fortløpende, og de vil enten bli renset eller produsert på nytt.

Alvorligst skadd er de originale veggdekorasjonene fra den forhenværende synagogen. Dekorasjonene ble oppdaget i 2005 og restaurert ved hjelp av By- og Riksantikvaren. Det blir nødvendig å restaurere disse vakre veggmaleriene på nytt.

Både kulturarrangementer, vanlig besøk og mottak av grupper må avlyses for en periode. Museet vil være stengt noen måneder fremover under restaureringsarbeidet, , men JMO håper å kunne ta deler av lokalet i bruk så fort det lar seg gjøre.

Dette ble en brutal start på 2014. Vi jobber nå så godt vi kan med å få satt museet i stand igjen.Samtidig arbeider vi med museets nye utendørsutstilling, som vil bli åpnet i mai.