På jiddishkurs i Paris

Midt mellom Paris’ makroncafeer og vinbarer ligger en institusjon hvor det gamle jødiske språket jiddish dominerer. Bibliothèque Medem – Maison de la Culture Yiddish er Europas største bibliotek over jiddishspråklige bøker, og tilbyr en rekke kulturelle arrangementer knyttet til både jiddish språk og kultur.

Et av disse arrangementene er et helgeseminar i avansert jiddish språk og litteratur, som Jødisk Museum i Oslos medarbeider Anita deltok på i april. 25 deltakere var tilstede, med et aldersspenn over seks tiår, og fra så langt unna som Buenos Aires, Los Angeles og Venezia. Språkbarrierer var imidlertid ikke noe problem, ettersom alt – fra undervisning til kaffepauser – foregikk på jiddish.

Medem-kurs

Seminar med Natalia Krynicka

Blant kursets høydepunkter var en utfordrende workshop i dechiffrering av jiddish håndskrift og en spennende studie av fablene til Eliezer Shteynbarg, «den jiddishe Aesop».

Postkort med jiddish håndskrift

Postkort med jiddish håndskrift

Portrett av Shteynbarg (Artur Kolnik)

Portrett av Shteynbarg (Artur Kolnik)

Det var flott å se at interessen for jiddish kultur og språk blomstret i Paris, og at Medem-biblioteket har et tett program som dekker alle aspekter av jiddish kultur for et bredt publikum. Besøk hjemmesiden deres (på jiddish og fransk) her og bloggen (jiddish, fransk og engelsk) her.