Museet er stengt i høytidene

Jødisk museum i Oslo ønsker dere alle en god Chanukafeiring, juleferie og ikke minst ett godt nytt år. Vi minner om at museet er stengt fra og med 23 desember, og er åpent for publikum 3 januar.
chanuka