Månedens gjenstand i januar

Avgangsvitnesbyrd og handelsbrev for Herman Sachnowitz

Månedens gjenstand i Jødisk Museum i Oslo er dokumentene som ga Herman Sachnowitz mulighet til å drive farens konfeksjonsforretning etter at han kom tilbake fra Auschwitz.

Herman Sachnowitz ble født i Larvik i 1921, som sønn av Israel Leib Sachnowitz og Sara (f. Lahn). Familien Sachnowitz var svært musikalsk, og både Herman og søsknene spilte flere instrumenter og drev aktivt med orkestervirksomhet. Faren drev en konfeksjonsforretning i sentrum av Larvik, frem til familien i 1942 ble arrestert av nazistene og sendt til dødsleirene. Som den eneste fra sin familie overlevde Herman i Auschwitz. Hans far, tre søstre og fire brødre ble alle drept. Etter krigen kom Herman tilbake til Larvik og tok opp igjen driften av familiens butikk. Han fikk da skrevet ut et nytt vitnemål fra Larvik kommunale handelsskole, siden hans gamle var gått tapt, samt handelsbrev på kjøpmannshandel i Larvik. Dokumentene kan sees i museets resepsjon.

I 1976 ga han ut boken Det angår også deg, i samarbeid med Arnold Jacoby. Herman Sachnowitz døde i 1978.

I 2012 ble det lagt ned ni snublestener i Larvik for familien Sachnowitz. Stenene ble plassert utenfor stedet hvor butikken lå.

Les mer om Herman Sachnowitz i utstillingen «HUSK OSS TIL LIVET», som vises i Jødisk Museum i Oslo.