Månedens gjenstand i november og desember

Chanukia

Tilhørt Abraham Schwartzmann (1852-1937)

Abraham SchwartzmanKislev (november/desember) er måneden der jøder verden over feirer Chanuka. Denne jødiske lysfesten til minne om gjeninnvielsen av Tempelet i Jerusalem, i 165/164 f.v.t. varer i 8 dager og er også en lysfest i vintermørket. Chanuka-staker har 8 lys pluss et niende, tjeneren, som man tenner de andre med. Et lys tennes første dag, to lys neste dag, så tre osv., til alle åtte lys tennes den åttende dagen. Stakene kan lages både til stearinlys og olje.

Denne Chanuka-staken i sølv har tilhørt Abraham Schwartzmann (f. i Neustadt, Litauen) som kom til Norge i 1890-årene. Som mange andre jødiske innvandrere til Norge i denne tiden, oppholdt Schwartzmann-familien seg først en tid i Sverige. Syv av i alt ni barn ble født i henholdsvis Malmø og Sundsvall. Abraham slo seg etter hvert opp som ullvarehandler, og drev forretning, dels på Rjukan, dels i hovedstaden. Familien bodde i mange år i Calmeyers gate 17 (nabobygningen til museet). Abraham Schwartzmann og hans kone Marie, døde i Oslo i 1937. Med unntak av den eldste datteren Ester, som bosatte seg i Belgia og ble deportert til Tyskland i 1941, klarte resten av familien å flykte til Sverige under krigen.

Lysestaken er en gave til Jødisk Museum i Oslo fra Gerd Kirschner, Abrahams barnebarn.

Channukia, Schwartzmann