Månedens gjenstand i april

Sølvfat fra 1931
Gave til Moses Leopold Milner (1881 – 1956)

Sølvfatet ble gitt til Moses Leopold Milner (f. Koritzinsky) til hans 50-årsdag i 1931. Milner, som skiftet navn i 1911, var da forstander i Det Mosaiske Trossamfund.

M.L. Milner var sønn av Abraham Josef Koritzinsky (f. i Russland i 1858), som kom til Karlstad i Sverige i 1879. Her drev han forretning til han i 1885 løste handelsborgerskap i Christiania. M.L. Milner (f. 1881) var den eldste i en søskenflokk på seks. En av hans brødre, Ephraim Koritzinsky ble direktør for Trondheim sykehus i 1933. Han døde i 1942 etter å ha sittet flere måneder i Falstad konsentrasjonsleir. M.L. Milner, som selv flyktet til Sverige under krigen, hadde startet eget firma innen ur-bransjen, som han drev frem til sin død i 1956. I årene 1931 til 1934 var han forstander for DMT. Sammen med sin kone Regina (f. Kahn), opprettet han også et fond for opprettelse av et jødisk samfunnshus i 1952.