Månedens gjenstand for mai

Lov om Opphævelse af det hidtil bestaaende Forbud mod at Jøder indfinde sig i Riget (Av 24de September 1851)

Paragraf 2 i Grunnloven av 1814 (Grunnlovens religionsparagraf) innebar en innskjerpelse av restriksjonene mot jøders adgang til riket sammenlignet med tiden før 1814. Christian V’s norske lov åpnet for å gi jøder med leidebrev tilgang til riket, og portugisiske jøder (sefardim) hadde senest i 1750 fått bekreftelse på sin privilegerte rett til å reise rundt og handle i kongens riker.

Med loven av 24. september 1851 – etter en behandling som hadde pågått i ni år – ble forbudet mot jøders adgang opphevet, ikke minst takket være Henrik Wergelands iherdige innsats på 1830-tallet.

Lovteksten er et originaldokument og har tidligere vært utstilt ved Oslo Museum i 2005.

DSC_0281

DSC_0282

DSC_0285