Månedens gjenstand for juni

JMO.G00559-002 (2)

Portrettmaleri

Erik Otto Seligmann (1916 – 1943)

Erik Otto Seligmann var født i Kristiania som en av tre sønner til Richard Sally Seligmann og hustruen Luise (f. Heilbut). Faren, Richard Sally Seligmann kom til Norge fra Tyskland i 1905 og slo seg raskt opp som kjøpmann. Ti år senere kjøpte han eiendommen Halvdan Svartes gate 30b på Frogner i Oslo for 26 000 kroner, en anselig sum i 1915. Richard Seligman jobbet senere som redaktør for tidsskriftet Lær, Sko og Skinn, var også livsvarig medlem av museumsforeningen, og den som initierte opprettelsen av et norsk sko-museum på Teknisk Museum i 1941.

Etter endt middelskole og tegneskole utdannet Erik Otto Seligmann seg til reklametegner. Han hadde så vidt startet sin yrkeskarriere da han den 26. oktober 1942, sammen med sin far, bror og morfar, ble hentet fra sitt hjem i Kongleveien i Oslo og sendt til Berg arbeidsleir. En måned senere ble hele familien Seligmann, inkludert moren Luise og mormoren Rosalie deportert med Donau til Stettin, og derfra til Auschwitz. Ingen overlevde.

ID.kort, Erik Otto1

Alt vi har igjen etter Erik Otto Seligmann er to portrettmalerier, hvorav det ene er signert Erik Otto, 1940. Maleriene er en gave til museet fra den portretterte – Jan Aaser selv.