Månedens gjenstand for juli

Anbefalingsbrev

Jacob Bodd (1894 – 1943)

Id-kort

Jacob Bodd var født i landsbyen Zidikai i Litauen i 1894. Han vokste opp i Norge, men reiste senere tilbake til Litauen for å utdanne seg til rabbiner. I 1928 giftet han seg med Kaja Klein fra Trondheim. Sammen fikk de to barn, Anna Rebekka (f. 1929) og Manja Malke (f. 1931). Fra 1932 til 1939 var han ansatt som rabbiner i Den Israelitiske Menighet i Oslo. Da DIM slo seg sammen med Det Mosaiske Trossamfund i 1939, ble Jacob Bodd knyttet til DMT som kantor.

Jacob Bodd, hans hustru og to barn ble alle deportert med skipet Donau 26. november 1942. De ankom Auschwitz 1. desember. Der ble Kaja Bodd og døtrene Anna og Manja gasset ved ankomst. Jacob Bodd døde som leirfange i februar 1943.

Anbefalingsbrevet som er datert 21. februar 1932 i Kaunas, Litauen, og skrevet på hebraisk av M. Karkas, mohel (person som utfører rituell omskjæring) lyder som følger: Jeg bevitner herved at Yacob Badad (Bodd) har studert den hellige handling av Brit Mila hos meg. Du/dere kan stole på ham til å utføre Brit Mila på alle Israels barn. Han er en kunstner innenfor sitt felt.

Anbefalingsbrev 1932

 Anbefalingsbrevet er en gave til museet fra Egil Bodd, Jacob Bodds grandnevø.