Leo Eitinger: 100-årsmarkeringer

I anledning 100-års jubileet for Leo Eitingers fødsel arrangeres det flere spennende arrangementer for å markere den viktige norsk-jødiske humanisten og psykatriprofessorens liv og virke.

Konferanse i Brno

8.-9. november avholdt Universitetet i Brno avholdt en to dagers konferanse i Brno i Tsjekkia, nær Eitingers fødeby. Bjarte Bruland, historiker og faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo hold foredrag sammen med HL-senterets Jan Brustad. Blant konferansens samarbeidspartnere var Norges UD, Universitetet i Oslo, de jødiske museene i Oslo og Trondheim og HL-senteret.

Foredrag på HL-senteret

9. desember holder professor i psykiatri, Ulrik Fredrik Malt foredrag om Leo Eitingers unike bidrag til å forstå ofrenes lidelser.

Med utgangspunkt i systematiske studier og oppfølging av overlevende etter konsentrasjonsleiropphold, bidro Leo Eitingers forskning til å forflytte oppmerksomheten over på ofrene og deres familier. I dette foredraget vil mennesket Leo Eitinger og hans bidrag til «læren om ofrenes lidelser» (viktimologi) bli belyst.

9. desember klokken kl. 14:00, HL-senteret

Mer informasjon på HL-senterets nettsider.