Nettportalen snublestein.no

Den 26. november, datoen for den største deportasjonen av jøder fra Norge, åpnet vår nye nettside www.snublestein.no. Det er siden høsten 2010 blitt lagt ned 425 snublesteiner i Norge. Hver stein er utformet som en brostein 10 x 10 cm, belagt med en messingplate der navn, fødselsår, deportasjonsår, dødsdato- og sted er inngravert. Hver stein representerer ett enkeltmenneske, ett individ. Steinene støpes ned i fortauet på steder der jøder bodde eller arbeidet fram til de ble deportert og drept. Steinene er ment som minnes­merker, men er også å betrakte som kunst i det offentlige rom.

Snublestein.no viser hvor snublesteiner for deporterte jøder fra Norge er lagt og gir informasjon om hver enkelt person det er lagt stein for.
Nettportalen vil bli oppdatert fortløpende.

http://www.snublestein.no/

Jan Larry Lasse Krupp 1942-1942

Jan Larry Krupp var den yngste på lasteskipet Donau. 26. november 1942 fraktet skipet 532 jøder fra Norge til Polen og utryddelsesleiren Auschwitz.