Hva hendte i Norge? Et ressurshefte for alle. Særlig egnet til bruk i skolen

Med heftet “Hva hendte i Norge? Shoah og de norske jødene” ønsker Jødisk Museum i Oslo å gi et innblikk i hva den jødiske befolkningen i Norge ble utsatt for under den tyske okkupasjonen 1940-1945.

  • Hvordan gikk okkupasjonsmakten fram i Norge?
  • På hvilken måte var nordmenn involvert?
  • Hva visste man her i landet om hva som foregikk i Europa?
  • Hva var de norske jødenes handlingsrom?
  • Hvordan så den jødiske gruppen selv på situasjonen etter hvert som den utviklet seg?

 

JMO_midtdel_katalog_TRYKK_lavoppl-4

Tekstene og bildene i dette heftet er hentet fra eller knytter seg opp mot utstillingen “Husk oss til livet – Jødiske skjebner 1940-1945”,  som i sin helhet er å se i Jødisk museum i Oslo. Heftet er på 54 sider, og egner seg for bruk til i undervisningen om Shoah, både på ungdomsskolen og på videregående.

Det selges for 60 kroner i museumsbutikken, men kan også bestilles. Send en epost med ønsket antall og leveringsadresse til vidar.alne.paulsen(at)jodiskmuseumoslo.no. Porto kommer da i tillegg.