Månedens gjenstand i juni/juli

Chanukastake (oljelampe) 

Leo Eitinger (1912 – 1996)

 

Leo Eitinger ble født 12. desember 1912 av jødiske foreldre i landsbyen Lomnice i det nåværende Tsjekkia. Han ble uteksaminert som lege i 1937. Da Tyskland okkuperte Tsjekkoslovakia i mars 1939, valgte han å flykte i november samme år. Ved hjelp av Nansen-hjelpen havnet han i Norge og startet sin legekarriere som hospitant ved Krohgstøttens sykehus i Oslo. I 1942 ble han på nytt innhentet av nazistene og sendt til Auschwitz. Han overlevde dødsleirene og returnerte til Norge i 1945 hvor han gjenopptok sin karriere. Han ble professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og ledet i en mannsalder Universitetets psykiatriske klinikk, (UPK) på Blindern i Oslo.

Chanuka er en jødisk lysfest til minne om gjeninnvielsen av Tempelet i Jerusalem, den 25. i måneden kislev (nov./des.) 165 (eller 164) f.v.t. Chanuka varer i 8 dager, begrunnet i en gammel tradisjon om «oljeunderet». Ved gjeninnvielsen skal man ha funnet hellig tempelolje for kun en eneste dag, ved et under skal denne likevel ha brent i 8 dager – tiden det tok å lage ny tempelolje. Hver aften tennes derfor lys til minne om denne hendelsen, også i hjemmene. Den første dagen tennes ett lys, den neste to lys osv, til alle åtte lys tennes den åttende dagen. Lysene settes i en spesiell lysestake (chanukastake), som plasseres i vinduskarmen eller et annet godt synlig sted. Stakene kan lages både til stearinlys og olje.

Leo Eitinger samlet på chanukastaker fra hele verden. Denne lampen, som har tilhørt Eitingers far (Salomon Eitinger), er gitt museet av Ragna Følling Elgjo. Lampen er trolig polsk og laget en gang tidlig på 1900-tallet.