Foredrag: Making Adonai One's Personal God

STED

Jødisk Museum i Oslo, Calmeyers gate 15b

TID

24. mai 2017, kl. 18.00

BILLETTER

Gratis inngang

PÅMELDING

Tlf: 22 20 84 00 / liv@jodiskmuseumoslo.no

Foredrag: Making Adonai One’s Personal God

Professor Diana Edelmann har forsket på hvordan Adonai i tidlig jødedom ble den ene Guddom som fikk familiegudene til å vike. Hun ser videre på hva dette hadde å si for de jødiske samfunn og jødisk identitet. Foredraget holdes på engelsk.

Gratis inngang, servering av forfriskninger.

Diana Edelman er professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og spesialist på Det gamle testamentet.

Har skjedd: