Europeisk jødisk kulturdag

STED

Jødisk Museum i Oslo

TID

1. sep. 2013, kl. 15.00

BILLETTER

Gratis

Europeisk jødisk kulturdag

Tradisjonen tro markerer vi den europeiske jødiske kulturdagen den første søndagen i september.

I år får vi besøk av dr. Jan Schwarz fra Lunds Universitet, som vil snakke om Avraham Sutzkever, en av de viktigste jødiske poetene i det tyvende århundre. 

Abraham Sutzkevers (1913-2010) liv og diktning er tett knyttet til det 20. århundrets dramatiske historie, og han regnes ofte som den viktigste jødiske dikteren i etterkrigstiden. På 1930-tallet var han aktiv i Vilnius’ blomstrende kulturliv, og tilhørte den modernistiske unge forfatter- og kunstnergruppen «Yung Vilne». Under nazistenes okkupasjon av Vilnius ble byens jøder stengt inne i ghettoer, hvor Sutzkevers nyfødte sønn ble drept. Sutzkever og hans kone rømte fra ghettoen og kjempet med partisanene mot okkupasjonsmakten. Gjennom hele denne perioden skrev han sterke poetiske skildringer av liv og død i Vilnius under krigen. Han emigrerte til Tel Aviv i 1947 og var en viktig forkjemper for jiddish resten av sitt liv. Hans poesi er oversatt til over 30 språk.

Opplesning av utvalgte dikt av Sutzkever.

Dr. Jan Schwarz er internasjonalt kjent for sin forskning på jiddish litteratur. Han har undervist ved universiteter i USA og Litauen og er nå førsteamanuensis i jiddish ved Universitetet i Lund. Han har utgitt og vært redaktør for et stort antall bøker og antologier. 

4. september starter feiringen av den jødiske høytiden Rosh Hashana – nyttår. I anledning det nye år 5774, serveres hjemmebakt challe, epler og honning etter foredraget. 

Foredraget er en del av prosjektet «Yidish far ale», et kultursamarbeid med Bente Kahan Foundation, Wroclaw, finansiert av norske EØS-midler.

Alle 8

 

Har skjedd: