Byråkratiet under okkupasjonen - samarbeid eller motstand?

STED

Jødisk Museum i Oslo, Calmeyers gate 15b

TID

1. mars 2017, kl. 18.00

BILLETTER

Gratis

PÅMELDING

post@jodiskmuseumoslo.no

Byråkratiet under okkupasjonen – samarbeid eller motstand?

Hitler-Tysklands invasjon av Norge 9. april 1940 endret rammebetingelsene for styring og makt i det norske samfunnet på avgjørende måter. Nasjonal Samling og den tyske okkupasjonsmakten satte i gang en omfattende offensiv for å omforme det norske samfunnet etter nazistisk målestokk.

Kjetil Braut Simonsen har forsket på hvordan dette påvirket det byråkratisk arbeidet i Politidepartementet og Næringsdepartementet under okkupasjonen. Han disputerte ved UiO i høst med avhandlingen Nazifisering, kollaborasjon, motstand – En analyse av Politidepartementet og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), 25. september 1940 – 8. mai 1945 og arbeider ved Jødisk Museum i Oslo. 

GRATIS inngang, servering av forfriskninger.

Har skjedd: