Bli venn av museet

Vi inviterer deg til å bli medlem av Venneforeningen for Jødisk Museum i Oslo!

Som medlem får du, i tillegg til at du støtter museet, tilsendt nyhetsbrev, invitasjoner til museets kulturaftener, filmkvelder og andre vennearrangement.

Priser for medlemsskap:

Enkeltmedlem kr. 250,- pr. år
Familiemedlemsskap kr. 350,- pr. år
Studenter kr. 150,- pr. år
Bedriftsmedlemsskap kr. l.000,- pr. år

Ønsker du å støtte Jødisk Museum i Oslo ved å bli medlem av Venneforeningen?

Send ditt navn, adresse og telefonnummer på epost til:
martin_fischer(at)me.com

eller send brev til:
Martin Fischer, Hoffsjef Løvenskiolds vei 15, 0382 Oslo .

Venneforeningen

Venneforeningen
Jødisk Museum i Oslo har en aktiv og engasjert venneforening. Venneforeningen støtter…

Om venneforeningen

Om venneforeningen
Venneforeningen for Jødisk Museum i Oslo er opprettet med det formål aktivt…