Anti-jødiske holdninger i det norske eksilmiljøet i Sverige under krigen: hvordan og hvorfor?

STED

Jødisk Museum i Oslo

TID

13. okt. 2016, kl. 18.00

BILLETTER

50,-

PÅMELDING

liv@jodiskmuseumoslo.no

Anti-jødiske holdninger i det norske eksilmiljøet i Sverige under krigen: hvordan og hvorfor?

Foredrag ved historiker Mats Tangestuen, faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo.

I august 1944 sendte sjefen for de norske politistyrkene i Sverige  ut et rundskriv til sjefene i de over 15 politisoldatleirene rundt om i landet. I rundskrivet ble de respektive lederne bedt om å påse at jødiske soldater ikke ble sjikanert. Han hadde nemlig fått flere meldinger om at så hadde skjedd.
Over 1200 jøder flyktet fra Norge til Sverige under krigen. Tidlig i 1943 utgjorde de nesten ti prosent av de norske flyktningene som da hadde ankommet Sverige. I forhold til fordeling i alder og kjønn skilte de seg fra resten av eksilmiljøet ved stor aldersspredning og en overvekt av kvinner.
En oppblomstring av en antijødisk stemning i eksilmiljøet kan spores i arkivmaterialet og enkelte beretninger. Hvordan manifesterte dette seg? Finnes det noen forklaringer og kom det noen motreaksjoner?

 

Smertens vitnesbyrd – Elie Wiesel – 20 spørsmål

Smertens vitnesbyrd – Elie Wiesel – 20 spørsmål
Litteraturviter Torill Torp-Holte ser på det særegne ved Elie Wiesels vitnesbyrdtekster i…

Filmvisning: «Roads»

Filmvisning: "Roads"
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – ASF – er en tysk frivillighetstjeneste som hvert…

Monica Csango om «Fortielser»

Monica Csango om "Fortielser"
Filmskaper og forfatter Monica Csango forteller fra sin nylig utkomne bok, Fortielser.…

Foredrag: Making Adonai One’s Personal God

Foredrag: Making Adonai One's Personal God
Professor Diana Edelmann har forsket på hvordan Adonai i tidlig jødedom ble…

Har skjedd: